* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .eu, .com, .ee, .lv, .lt, .net, .org, .ru, .us, .biz, .tel