Microsoft Outlook e-posti seadistamine

Automaatne seadistamine

Antud juhend on tehtud Microsoft Outlook 2010 näitel.

Uue konto lisamiseks vajutage "File" nupul ning avanenud aknas "+ Add Account" nupul.

Avaneb järgnev vaade:

Sisestage oma ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja parool (kaks korda) ning vajutage seejärel "Next" nupul.
Outlook alustab seadete otsimist ning õnnestumise korral kuvatakse järgmist vaadet:

Manuaalne seadistamine

Juhul kui automaatne seadistamine ebaõnnestub, tuleb postkast seadistada käsitsi.

PS! Kasutades "mail.domeen.ee" SMTP-serverit kirjade väljasaatmisel tuleb oma e-posti programmi seadistustest sisse lülitada veel ka väljasaadetavate kirjade autoriseerimine (kirjade väljasaatmisel kasutatakse sama kasutajatunnust ja parooli mida ka sissetulevate puhul).

Lisaks on soovitav "mail.domeen.ee" puhul SMTP serveri pordiks määrata 26, siis saate kirju saata ka sellistes võrkudes (näiteks mobiilse interneti puhul), kus tavapärane kirjade saatmise ühendus blokeeritud on.